Drama
AFD ITEM Beskrywing Datum Begin Tyd Eind Tyd Lokaal
D 134 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 4 2017-08-01 14:00:00 14:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierda
D 135 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 5 2017-08-01 14:30:00 15:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 136 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 6 2017-08-01 15:10:00 15:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 137 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 7 2017-08-01 15:30:00 16:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 84 Mimiek : Gr 4 2017-08-01 16:00:00 16:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 85 Mimiek : Gr 5 2017-08-01 16:30:00 16:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 86 Mimiek : Gr 6 2017-08-01 16:50:00 17:35:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 87 Mimiek : Gr 7 2017-08-01 16:50:00 17:35:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 117 Afr: Voordragkonsertprogram : Lskole 2017-08-01 17:35:00 17:55:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 39 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 6 2017-07-27 14:00:00 17:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 68 Afr: Prosa : Gr 5 2017-07-27 17:10:00 17:40:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 56 Afr: Gedram. Prosa : Gr 7 2017-07-27 17:40:00 18:10:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 9 Afr: Voordrag Dogters : Gr 4 2017-07-28 14:00:00 15:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 96 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 4 2017-07-28 15:40:00 16:20:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 97 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 5 2017-07-28 16:20:00 18:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 11 Afr: Voordrag Dogters : Gr 5 2017-08-04 14:00:00 15:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 55 Afr: Gedram. Prosa : Gr 6 2017-08-04 15:40:00 16:20:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 70 Afr: Prosa : Gr 7 2017-08-04 16:20:00 17:10:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 16 Afr: Voordrag Seuns : Gr 7 2017-08-04 17:10:00 17:40:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 37 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 4 2017-08-08 14:00:00 16:20:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 109 Afr: Samespraak : Gr 5 2017-08-08 16:30:00 17:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 14 Afr: Voordrag Seuns : Gr 6 2017-08-08 17:30:00 17:10:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 38 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 5 2017-08-10 14:00:00 16:20:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 99 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 7 2017-08-10 16:30:00 17:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 177 Afr: Laerskole Gr 4 - 7 : Kreatiewe Advertensie 2017-08-10 17:50:00 18:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 13 Afr: Voordrag Dogters : Gr 6 2017-08-18 14:00:00 15:10:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 53 Afr: Gedram. Prosa : Gr 4 2017-08-18 15:10:00 15:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 98 Afr: Monoloog In Kostuum : Gr 6 2017-08-18 16:00:00 17:20:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 12 Afr: Voordrag Seuns : Gr 5 2017-08-18 17:20:00 18:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 108 Afr: Samespraak : Gr 4 2017-08-22 14:00:00 14:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 54 Afr: Gedram. Prosa : Gr 5 2017-08-22 14:50:00 15:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 15 Afr: Voordrag Dogters : Gr 7 2017-08-22 16:00:00 16:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 110 Afr: Samespraak : Gr 6 2017-08-22 16:50:00 17:30:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 67 Afr: Prosa : Gr 4 2017-08-22 17:30:00 18:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 40 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 7 2017-08-25 14:00:00 15:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 10 Afr: Voordrag Seuns : Gr 4 2017-08-25 15:00:00 15:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 111 Afr: Samespraak : Gr 7 2017-08-25 16:00:00 17:00:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 69 Afr: Prosa : Gr 6 2017-08-25 17:00:00 17:50:00 Laerskool Bakenkop, Underbergst, Wierdap
D 17 Afr: Voordrag Dogters : Gr 8 2017-07-27 14:30:00 15:15:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 18 Afr: Voordrag Seuns : Gr 8 2017-07-27 14:30:00 15:15:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 21 Afr: Voordrag Dogters : Gr 10 2017-07-27 15:30:00 16:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 22 Afr: Voordrag Seuns : Gr 10 2017-07-27 15:30:00 16:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 19 Afr: Voordrag Dogters : Gr 9 2017-07-27 16:20:00 17:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 20 Afr: Voordrag Seuns : Gr 9 2017-07-27 16:20:00 17:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 23 Afr: Voordrag Dogters : Gr 11 2017-07-27 17:30:00 17:55:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 24 Afr: Voordrag Seuns : Gr 11 2017-07-27 17:30:00 17:55:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 41 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 8 2017-07-27 18:10:00 19:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 42 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 9 2017-07-27 19:30:00 20:35:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 43 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 10 2017-07-28 14:30:00 15:15:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 44 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 11 2017-07-28 15:30:00 16:10:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 57 Afr: Gedram. Prosa : Gr 8 2017-07-28 16:30:00 17:15:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 58 Afr: Gedram. Prosa : Gr 9 2017-07-28 17:25:00 18:40:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 59 Afr: Gedram. Prosa : Gr 10 2017-07-28 19:20:00 20:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 60 Afr: Gedram. Prosa : Gr 11 2017-07-28 19:20:00 20:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 61 Afr: Gedram. Prosa : Gr 12 2017-07-28 19:20:00 20:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 112 Afr: Samespraak : Gr 8 2017-07-29 09:00:00 10:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 113 Afr: Samespraak : Gr 9 2017-07-29 09:00:00 10:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 114 Afr: Samespraak : Gr 10 2017-07-29 10:30:00 11:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 115 Afr: Samespraak : Gr 11 2017-07-29 11:30:00 12:15:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 149 Afr: Poppeteater : Ho?rskole 2017-07-29 13:15:00 13:05:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 118 Afr: Voordragkonsertprogram : Gr 8 2017-07-29 13:15:00 14:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 119 Afr: Voordragkonsertprogram : Gr 9 2017-07-29 13:15:00 14:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 120 Afr: Voordragkonsertprogram : Gr 10 2017-07-29 15:00:00 16:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 121 Afr: Voordragkonsertprogram : Gr 11 2017-07-29 15:00:00 16:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 72 Afr: Prosa : Gr 9 2017-07-31 14:30:00 15:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 75 Afr: Prosa : Gr 12 2017-07-31 14:30:00 15:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 71 Afr: Prosa : Gr 8 2017-07-31 15:40:00 16:40:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 73 Afr: Prosa : Gr 10 2017-07-31 15:40:00 16:40:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 74 Afr: Prosa : Gr 11 2017-07-31 15:40:00 16:40:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 88 Mimiek : Gr 8 2017-07-31 17:00:00 17:50:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 89 Mimiek : Gr 9 2017-07-31 17:00:00 17:50:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 90 Mimiek : Gr 10 2017-07-31 17:00:00 17:50:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 91 Mimiek : Gr 11 2017-07-31 17:00:00 17:50:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 100 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 8 2017-07-31 18:30:00 19:40:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 138 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 8 2017-07-31 19:40:00 20:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 139 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 9 2017-07-31 19:40:00 20:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 140 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 10 2017-07-31 19:40:00 20:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 141 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 11 2017-07-31 19:40:00 20:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 101 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 9 2017-08-01 14:30:00 16:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 102 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 10 2017-08-01 16:30:00 17:40:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 103 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 11 2017-08-01 18:15:00 19:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 104 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 12 2017-08-01 18:15:00 19:30:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 126 Afr: Improvisasie : Gr 8 2017-08-02 14:30:00 15:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 127 Afr: Improvisasie : Gr 9 2017-08-02 14:30:00 15:20:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 128 Afr: Improvisasie : Gr 10 2017-08-02 15:30:00 16:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 129 Afr: Improvisasie : Gr 11 2017-08-02 15:30:00 16:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 33 Afr: Spreekkoor : Ho?rskole 2017-08-05 09:00:00 09:15:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 47 Afr: Groep Po?sieprogram : Ho?rskole 2017-08-05 09:15:00 09:35:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 144 Afr: Eksperimentelewerk : Ho?rskole 2017-08-05 09:40:00 11:00:00 Hs Zwartkop Zwarrie Ater
D 1 Afr: Voordrag Dogters : Voorskool 2017-08-28 14:15:00 14:55:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 2 Afr: Voordrag Seuns : Voorskool 2017-08-11 14:00:00 14:40:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 3 Afr: Voordrag Dogters : Gr 1 2017-08-11 14:40:00 15:45:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 4 Afr: Voordrag Seuns : Gr 1 2017-08-16 16:00:00 16:30:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 5 Afr: Voordrag Dogters : Gr 2 2017-08-11 15:55:00 17:05:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 6 Afr: Voordrag Seuns : Gr 2 2017-08-28 14:55:00 15:40:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 7 Afr: Voordrag Dogters : Gr 3 2017-08-03 14:30:00 15:30:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 8 Afr: Voordrag Seuns : Gr 3 2017-07-26 14:15:00 14:50:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 27 Afr: Spreekkoor : Gr 1 & 2 2017-08-26 08:00:00 08:25:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 28 Afr: Gedram. Spreekkoor : Gr 1 en 2 2017-08-26 09:00:00 09:10:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 29 Afr: Spreekkoor : Gr 3 & 4 2017-08-26 08:25:00 08:35:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 30 Afr: Gedram. Spreekkoor : Gr 3 & 4 2017-08-26 09:10:00 09:35:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 31 Afr: Spreekkoor : Gr 5, 6 & 7 2017-08-26 08:35:00 09:00:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 32 Afr: Gedram. Spreekkoor : Gr 5, 6 & 7 2017-08-26 09:35:00 09:45:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 34 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 1 2017-07-26 15:50:00 17:30:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 35 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 2 2017-08-21 14:00:00 16:05:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 36 Afr: Gedram. Po?sie : Gr 3 2017-08-16 14:00:00 15:50:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 46 Afr: Groep Po?sieprogram : Laerskole 2017-08-26 10:50:00 11:30:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 48 Afr: Gedram. GroepPo?sie : Laerskole 2017-08-26 11:30:00 11:50:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 50 Afr: Gedram. Prosa : Gr 1 2017-07-26 14:50:00 15:10:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 51 Afr: Gedram. Prosa : Gr 2 2017-08-28 15:50:00 16:15:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 52 Afr: Gedram. Prosa : Gr 3 2017-08-21 16:40:00 17:15:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 64 Afr: Prosa : Gr 1 2017-08-03 15:30:00 15:45:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 65 Afr: Prosa : Gr 2 2017-08-03 15:30:00 15:45:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 66 Afr: Prosa : Gr 3 2017-08-21 16:15:00 16:40:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 82 Mimiek : Gr 2 2017-08-28 14:00:00 14:15:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 83 Mimiek : Gr 3 2017-08-28 14:00:00 14:15:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 93 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 1 2017-08-28 16:55:00 17:20:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 94 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 2 2017-07-26 15:40:00 15:40:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 95 Afr: Monoloog in Kostuum : Gr 3 2017-08-03 15:55:00 16:40:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 106 Afr: Samespraak : Gr 2 2017-08-03 16:40:00 17:10:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 107 Afr: Samespraak : Gr 3 2017-08-28 16:15:00 16:55:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 131 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 1 2017-08-03 14:00:00 14:05:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 132 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 2 2017-08-03 14:05:00 14:15:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 133 Onvoorbereide Prosa Lees : Gr 3 2017-08-03 14:15:00 14:30:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 143 Afr: Eksperimentelewerk : Laerskole 2017-08-26 12:00:00 13:00:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 145 Afr: Toneel (eenbedryf) : Laerskole 2017-08-26 13:40:00 14:30:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 148 Afr: Poppeteater : Laerskole 2017-07-26 14:00:00 14:15:00 Laerskool Bakenkop,Underberg st, Wierdap
D 150 Afr: Groepstorievertelling : Laerskole 2017-08-26 10:40:00 10:55:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 322 Eng: Coral Verse Primary School 2017-08-26 09:55:00 10:50:00 Kerksondermure,hv Hippo Ln en Hendrik Ve
D 216 Eng: Poetry Girls : Gr 8 2017-08-21 14:30:00 15:00:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 217 Eng: Poetry Boys : Gr 8 2017-08-21 15:00:00 15:10:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 218 Eng: Poetry Girls : Gr 9 2017-08-21 15:10:00 15:25:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 219 Eng: Poetry Boys : Gr 9 2017-08-21 15:25:00 15:30:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 233 Eng: Prose : Gr 8 2017-08-21 15:50:00 16:20:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 245 Eng: Dramatized Poetry : Gr 8 2017-08-21 16:20:00 16:40:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 246 Eng: Dramatized Poetry : Gr 9 2017-08-21 16:45:00 17:35:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 257 Eng: Dramatized Prose : Gr 8 2017-08-22 14:30:00 15:00:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 258 Eng: Dramatized Prose : Gr 9 2017-08-22 15:00:00 15:15:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 269 Eng: Monologue in Costume : Gr 8 2017-08-22 15:15:00 15:40:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 270 Eng: Monologue in Costume : Gr 9 2017-08-22 16:00:00 16:30:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 281 Eng: Dramatized Group work : Gr 8 2017-08-22 16:35:00 16:45:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 305 Eng: Sight Reading : Gr 8 2017-08-22 16:45:00 17:30:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 306 Eng: Sight Reading : Gr 9 2017-08-22 17:35:00 17:55:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 317 Eng: Prepared Reading : Gr 8 2017-08-22 18:20:00 18:35:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 318 Eng: Prepared Reading : Gr 9 2017-08-22 18:35:00 18:40:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 220 Eng: Poetry Girls : Gr 10 2017-08-23 14:30:00 14:40:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 221 Eng: Poetry Boys : Gr 10 2017-08-23 14:40:00 14:45:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 222 Eng: Poetry Girls : Gr 11 2017-08-23 14:50:00 15:15:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 223 Eng: Poetry Boys : Gr 11 2017-08-23 15:15:00 15:20:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 224 Eng: Poetry Girls : Gr 12 2017-08-23 15:20:00 15:25:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 235 Eng: Prose : Gr 10 2017-08-23 15:45:00 16:05:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 248 Eng: Dramatized Poetry : Gr 11 2017-08-23 16:05:00 16:40:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 247 Eng: Dramatized Poetry : Gr 10 2017-08-23 16:45:00 17:20:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 249 Eng: Dramatized Poetry : Gr 12 2017-08-23 17:50:00 18:00:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 320 Eng: Prepared Reading : Gr 11 2017-08-23 18:05:00 18:10:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 319 Eng: Prepared Reading : Gr 10 2017-08-23 18:10:00 18:15:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 307 Eng: Sight Reading : Gr 10 2017-08-23 18:15:00 18:35:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 308 Eng: Sight Reading : Gr 11 2017-08-23 18:15:00 18:35:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 259 Eng: Dramatized Prose : Gr 10 2017-08-24 15:00:00 15:10:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 261 Eng: Dramatized Prose : Gr 12 2017-08-24 15:10:00 15:20:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 271 Eng: Monologue in Costume : Gr 10 2017-08-24 15:45:00 17:00:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 272 Eng: Monologue in Costume : Gr 11 2017-08-24 17:05:00 17:35:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 273 Eng: Monologue in Costume : Gr 12 2017-08-24 17:40:00 18:00:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 283 Eng: Dramatized Group work : Gr 10 2017-08-24 18:20:00 18:30:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 295 Eng: Duologue : Gr 10 2017-08-24 18:30:00 18:40:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 296 Eng: Duologue : Gr 11 2017-08-24 18:40:00 19:00:00 Oppistoep,192 Basden Ave Die Hoewes
D 206 Eng: Poetry Girls : Gr 3 2017-07-26 15:00:00 16:40:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 300 Eng: Sight Reading : Gr 3 2017-07-26 16:45:00 17:40:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 313 Eng: Prepared Reading : Gr 4 2017-07-26 17:45:00 18:45:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 209 Eng: Poetry Boys : Gr 4 2017-07-27 15:00:00 16:00:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 211 Eng: Poetry Boys : Gr 5 2017-07-27 16:05:00 17:00:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 213 Eng: Poetry Boys : Gr 6 2017-07-27 17:05:00 18:05:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 208 Eng: Poetry Girls : Gr 4 2017-07-28 15:00:00 16:20:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 301 Eng: Sight Reading : Gr 4 2017-07-28 16:25:00 17:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 210 Eng: Poetry Girls : Gr 5 2017-07-28 17:15:00 18:30:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 302 Eng: Sight Reading : Gr 5 2017-07-28 18:35:00 19:05:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 203 Eng: Poetry Boys : Gr 1 2017-07-29 08:00:00 09:00:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 205 Eng: Poetry Boys : Gr 2 2017-07-29 09:05:00 10:05:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 207 Eng: Poetry Boys : Gr 3 2017-07-29 10:10:00 11:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 202 Eng: Poetry Girls : Gr 1 2017-07-29 11:15:00 12:45:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 204 Eng: Poetry Girls : Gr 2 2017-07-29 12:50:00 14:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 238 Eng: Dramatized Poetry : Gr 1 2017-07-29 14:15:00 15:15:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 239 Eng: Dramatized Poetry : Gr 2 2017-07-29 15:15:00 16:45:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 311 Eng: Prepared Reading : Gr 2 2017-07-29 16:50:00 17:50:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 326 Spell-Check : Eng Home Language Gr 4-6 2017-07-29 18:00:00 19:00:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 314 Eng: Prepared Reading : Gr 5 2017-08-01 15:00:00 15:40:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 315 Eng: Prepared Reading : Gr 6 2017-08-01 15:45:00 16:45:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 303 Eng: Sight Reading : Gr 6 2017-08-01 16:50:00 17:30:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 212 Eng: Poetry Girls : Gr 6 2017-08-01 17:35:00 19:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 214 Eng: Poetry Girls : Gr 7 2017-08-02 15:00:00 16:20:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 215 Eng: Poetry Boys : Gr 7 2017-08-02 16:25:00 17:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 310 Eng: Prepared Reading : Gr 1 2017-08-02 17:15:00 18:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 312 Eng: Prepared Reading : Gr 3 2017-08-02 18:15:00 19:10:00 Laerskool Louis Leipoldt
D 316 Eng: Prepared Reading : Gr 7 2017-08-04 15:00:00 15:05:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 327 Spell-Check : Eng Additional Language Gr 4-6 2017-08-04 15:10:00 16:10:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 288 Eng: Duologue : Gr 3 2017-08-04 16:15:00 16:35:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 291 Eng: Duologue : Gr 6 2017-08-04 16:40:00 16:45:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 200 Eng: Poetry Girls : Pre-School 2017-08-04 16:50:00 17:40:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 201 Eng: Poetry Boys : Pre School 2017-08-04 17:45:00 18:05:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 181 Woordspel : Afr. Huistaal : Gr 4-6 2017-08-04 18:05:00 16:35:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 298 Eng: Sight Reading : Gr 1 2017-08-07 16:35:00 17:10:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 274 Eng: Dramatized Group work : Gr 1 2017-08-07 17:15:00 17:25:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 275 Eng: Dramatized Group work : Gr 2 2017-08-07 17:25:00 17:35:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 263 Eng: Monologue in Costume : Gr 2 2017-08-07 17:40:00 18:00:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 242 Eng: Dramatized Poetry : Gr 5 2017-08-14 15:00:00 16:05:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 244 Eng: Dramatized Poetry : Gr 7 2017-08-14 16:10:00 16:40:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 179 Woordspel : Afr Huistaal : Gr 7 2017-08-14 16:45:00 18:15:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 299 Eng: Sight Reading : Gr 2 2017-08-15 16:05:00 16:30:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 264 Eng: Monologue in Costume : Gr 3 2017-08-15 16:35:00 16:45:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 265 Eng: Monologue in Costume : Gr 4 2017-08-15 16:50:00 17:05:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 243 Eng: Dramatized Poetry : Gr 6 2017-08-15 17:10:00 18:10:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 230 Eng: Prose : Gr 5 2017-08-16 15:00:00 15:20:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 227 Eng: Prose : Gr 2 2017-08-16 15:25:00 15:30:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 231 Eng: Prose : Gr 6 2017-08-16 15:35:00 15:55:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 232 Eng: Prose : Gr 7 2017-08-16 16:00:00 16:20:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 240 Eng: Dramatized Poetry : Gr 3 2017-08-16 16:25:00 17:40:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 267 Eng: Monologue in Costume : Gr 6 2017-08-18 15:00:00 15:35:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 268 Eng: Monologue in Costume : Gr 7 2017-08-18 15:40:00 15:50:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 251 Eng: Dramatized Prose : Gr 2 2017-08-18 15:55:00 16:15:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 279 Eng: Dramatized Group work : Gr 6 2017-08-18 17:00:00 17:10:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 280 Eng: Dramatized Group work : Gr 7 2017-08-18 17:15:00 17:25:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 241 Eng: Dramatized Poetry : Gr 4 2017-08-18 17:30:00 18:15:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 254 Eng: Dramatized Prose : Gr 5 2017-08-28 15:00:00 15:40:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 255 Eng: Dramatized Prose : Gr 6 2017-08-28 15:45:00 16:05:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 252 Eng: Dramatized Prose : Gr 3 2017-08-28 16:10:00 16:20:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 253 Eng: Eng: Dramatized Prose : Gr 4 2017-08-28 16:25:00 16:35:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 256 Eng: Dramatized Prose : Gr 7 2017-08-28 16:40:00 16:50:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 304 Eng: Sight Reading : Gr 7 2017-08-28 16:55:00 17:40:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 266 Eng: Monologue in Costume : Gr 5 2017-09-01 15:00:00 15:45:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 228 Eng: Prose : Gr 3 2017-09-01 15:50:00 15:55:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 229 Eng: Eng: Prose : Gr 4 2017-09-01 16:00:00 17:10:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 277 Eng: Dramatized Group work : Gr 4 2017-09-01 17:15:00 17:25:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 278 Eng: Dramatized Group work : Gr 5 2017-09-01 17:30:00 17:40:00 Clubview Baptiste kerk, 174 Von Willich
D 161 Afr: Openbare Redevoering : Gr 1 2017-08-23 14:00:00 14:40:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 162 Afr: Openbare Redevoering : Gr 2 2017-08-23 14:40:00 16:50:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 163 Afr: Openbare Redevoering : Gr 3 2017-08-24 14:00:00 16:15:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 168 Afr: Openbare Redevoering : Gr 8 2017-08-24 16:15:00 18:30:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 169 Afr: Openbare Redevoering : Gr 9 2017-08-24 16:15:00 18:30:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 170 Afr: Openbare Redevoering : Gr 10 2017-08-24 16:15:00 18:30:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 171 Afr: Openbare Redevoering : Gr 11 2017-08-24 16:15:00 18:30:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 172 Afr: Openbare Redevoering : Gr 12 2017-08-24 16:15:00 18:30:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 164 Afr: Openbare Redevoering : Gr 4 2017-08-28 14:00:00 17:00:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 165 Afr: Openbare Redevoering : Gr 5 2017-08-29 14:00:00 17:30:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 166 Afr: Afr: Openbare Redevoering : Gr 6 2017-08-30 14:00:00 18:00:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 167 Afr: Openbare Redevoering : Gr 7 2017-08-31 14:00:00 18:00:00 LS LOUIS LEIPOLDTPretoriuslaan, Lyttelto
D 146 Afr: Toneel : Eenbedryf Ho?rskole 0000-00-00 00:00:00 00:00:00 Soos gere?l per item
AFD ITEM Beskrywing Datum Begin tyd Eindtyd LokaalAll Programs