Instrumentaal
AFD ITEM Beskrywing Datum Begin Tyd Eind Tyd Lokaal
M 1 Nuwelinge 6 jaar en onder 2017-08-18 14:00:00 14:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 2 Nuwelinge : 7 & 8 jr 2017-08-18 14:05:00 14:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 3 Nuwelinge : 9 & 10 jr 2017-08-18 14:20:00 14:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 8 Vroe? Tydperk: Gr 2 2017-08-18 14:25:00 14:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 17 Barok Tydperk : Voor Gr 1 2017-08-18 14:40:00 14:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 18 Barok Tydperk : Gr 1 2017-08-18 14:50:00 15:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 20 Barok Tydperk : Gr 3 2017-08-18 15:05:00 15:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 28 Klassieke Tydperk : Voor Gr 1 2017-08-18 15:15:00 15:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 29 Klassieke Tydperk : Gr 1 2017-08-18 15:25:00 15:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 30 Klassieke Tydperk : Gr 2 2017-08-18 15:40:00 15:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 31 Klassieke Tydperk : Gr 3 2017-08-18 15:45:00 15:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 39 Romantiese Tydperk : Voor Gr 1 2017-08-18 16:00:00 16:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 40 Romantiese Tydperk : Gr 1 2017-08-18 16:10:00 16:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 41 Romantiese Tydperk : Gr 2 2017-08-18 16:15:00 16:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 78 Studie : Voor Gr 1 2017-08-18 16:35:00 16:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 21 Barok Tydperk : Gr 4 2017-08-10 14:00:00 14:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 127 Snelstudie : Gr 5 2017-08-10 14:10:00 14:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 22 Barok Tydperk : Gr 5 2017-08-10 14:15:00 14:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 24 Barok Tydperk : Gr 7 2017-08-10 14:25:00 14:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 32 Klassieke Tydperk : Gr 4 2017-08-10 14:40:00 14:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 33 Klassieke Tydperk : Gr 5 2017-08-10 14:50:00 15:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 34 Klassieke Tydperk : Gr 6 2017-08-10 15:00:00 15:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 35 Klassieke Tydperk : Gr 7 2017-08-10 15:10:00 15:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 43 Romantiese Tydperk : Gr 4 2017-08-10 15:25:00 15:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 46 Romantiese Tydperk : Gr 7 2017-08-10 15:40:00 15:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 49 Impressionistiese Styl : Gr 4 2017-08-10 15:50:00 16:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 55 20ste Eeu : Nuwelinge 2017-08-10 16:10:00 16:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 56 20ste Eeu : Voor Gr 1 2017-08-10 16:15:00 16:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 57 20ste Eeu : Gr 1 2017-08-10 16:30:00 16:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 58 20ste Eeu : Gr 2 2017-08-10 16:45:00 17:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 60 20ste Eeu : Gr 4 2017-08-11 14:15:00 14:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 62 20ste Eeu : Gr 6 2017-08-11 14:30:00 14:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 65 20ste Eeu : Oop 2017-08-11 14:40:00 14:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 69 SA Komponiste : Gr 2 2017-08-11 14:50:00 15:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 72 SA Komponiste : Gr 5 2017-08-11 15:00:00 15:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 99 Uitvoeringsprogram : 8 jaar en onder 2017-08-11 15:10:00 15:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 101 Uitvoeringsprogram : 12 jr en onder 2017-08-11 15:25:00 15:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 103 Uitvoeringsprogram : 16 jaar en onder 2017-08-11 15:40:00 15:55:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 250 Solo's Barok Tydperk : 8 jaar en onder 2017-08-11 16:05:00 16:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 292 Solo's Studie : 8 jaar en onder 2017-08-11 16:15:00 16:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 278 Solo's Moderne Tydperk : 8 jaar en onder 2017-08-11 16:25:00 16:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 153 Duet: Ho?r/ Laerskole (Gemeng) 2017-08-11 16:35:00 16:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 123 Snelstudie : Gr 1 2017-08-11 16:45:00 16:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 125 Snelstudie : Gr 3 2017-08-11 16:05:00 16:55:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 132 Bladlees : Gr 1 2017-08-11 16:55:00 17:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 134 Bladlees : Gr 3 2017-08-11 17:00:00 17:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 135 Bladlees : Gr 4 2017-08-12 08:20:00 08:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 251 Solo's Barok Tydperk : 10 Jaar en onder 2017-08-12 08:30:00 08:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 257 Solo's Klassieke Tydperk : 8 jaar en onder 2017-08-12 08:35:00 08:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 258 Solo's Klassieke Tydperk : 10 jr en onder 2017-08-12 08:45:00 08:55:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 259 Solo's Klassieke Tydperk : 12 jr en onder 2017-08-12 08:55:00 09:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 261 Solo's Klassieke Tydperk : 16 jaar en onder 2017-08-12 09:05:00 09:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 254 Solo's Barok Tydperk : 16 jaar en onder 2017-08-12 09:15:00 09:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 106 Concerto : 8 jaar en onder 2017-08-12 10:00:00 10:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 110 Concerto : 16 jaar en onder 2017-08-12 10:30:00 11:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 264 Solo's Romantiese Tydperk:8 jr/onder 2017-08-12 11:15:00 11:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 265 Solo's Romantiese Tydperk:10 Jr/onder 2017-08-12 11:25:00 11:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 268 Solo's Romantiese Tydperk : 16 jaar en onder 2017-08-12 11:35:00 11:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 271 Solo's Impressionistiese Tydperk : 8 jaar en onder 2017-08-12 12:00:00 12:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 272 Solo's Impressionistiese Tydperk : 10 jaar en onde 2017-08-12 12:05:00 12:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 281 Solo's Moderne Tydperk : 14 jaar en onder 2017-08-12 12:15:00 12:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 282 Solo's Moderne Tydperk : 16 jaar en onder 2017-08-12 12:20:00 12:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 286 Solo's S.A. Komponiste : 10 jaar en onder 2017-08-12 12:35:00 12:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 287 Solo's S.A. Komponiste : 12 jaar en onder 2017-08-12 12:45:00 12:55:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 289 Solo's S.A. Komponiste : 16 jaar en onder 2017-08-12 12:55:00 13:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 9 Vroe? Tydperk: Gr 3 2017-08-12 14:00:00 14:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 20 Barok Tydperk : Gr 3 2017-08-12 14:05:00 14:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 80 Studie : Gr 2 2017-08-12 14:15:00 14:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 101 Uitvoeringsprogram : 12 jr en onder 2017-08-12 14:20:00 14:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 115 Sonatina : 12 jaar en onder 2017-08-12 14:35:00 14:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 58 20ste Eeu : Gr 2 2017-08-12 14:45:00 14:55:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 23 Barok Tydperk : Gr 6 2017-08-12 15:10:00 15:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 33 Klassieke Tydperk : Gr 5 2017-08-12 15:30:00 15:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 45 Romantiese Tydperk : Gr 6 2017-08-12 15:40:00 15:55:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 61 20ste Eeu : Gr 5 2017-08-12 15:55:00 16:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 62 20ste Eeu : Gr 6 2017-08-12 16:05:00 16:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 128 Snelstudie : Gr 6 2017-08-12 16:20:00 16:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 303 Solo's Tradisioneel : 16 jaar en onder 2017-09-01 14:15:00 14:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 306 Eie Keuse (nie uitvoerend/eksamen gerig nie)14 jaa 2017-09-01 14:20:00 14:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 306 Eie Keuse (nie uitvoerend/eksamen gerig nie)14 jaa 2017-09-01 14:25:00 14:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 417 50's, 60's en 70's : 12 jaar en onder 2017-09-01 14:35:00 14:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 426 Kontemporêr: 16 jaar en onder 2017-09-01 14:50:00 15:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 464 Tradisioneel/Volksliedere : 10 jr en onder 2017-09-01 15:00:00 15:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 471 Klassieke verwerkings : 10 jr en onder 2017-09-01 15:05:00 15:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 479 Rolprentmusiek : 12 jaar en onder 2017-09-01 15:20:00 15:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 480 Rolprentmusiek : 14 jaar en onder 2017-09-01 15:30:00 15:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 203 Ensemble : Oop 2017-09-01 15:45:00 16:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 21 Barok Tydperk : Gr 4 2017-09-02 08:15:00 08:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 60 20ste Eeu : Gr 4 2017-09-02 08:25:00 08:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 37 Klassieke Tydperk : Oop 2017-09-02 08:50:00 09:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 280 Solo's Moderne Tydperk : 12 jaar en onder 2017-09-02 09:00:00 09:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 19 Barok Tydperk : Gr 2 2017-09-02 09:10:00 09:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 20 Barok Tydperk : Gr 3 2017-09-02 09:20:00 09:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 29 Klassieke Tydperk : Gr 1 2017-09-02 09:30:00 09:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 42 Romantiese Tydperk : Gr 3 2017-09-02 09:40:00 09:50:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 57 20ste Eeu : Gr 1 2017-09-02 10:10:00 10:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 58 20ste Eeu : Gr 2 2017-09-02 10:15:00 10:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 59 20ste Eeu : Gr 3 2017-09-02 10:25:00 10:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 80 Studie : Gr 2 2017-09-02 10:35:00 10:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 99 Uitvoeringsprogram : 8 jaar en onder 2017-09-02 11:00:00 11:10:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 103 Uitvoeringsprogram : 16 jaar en onder 2017-09-02 11:10:00 11:25:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 110 Concerto : 16 jaar en onder 2017-09-02 11:30:00 11:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 205 Simfoniese-ensemble : enige kombinasie en/of ouder 2017-09-02 12:00:00 12:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 132 Bladlees : Gr 1 2017-09-02 12:25:00 12:30:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 133 Bladlees : Gr 2 2017-09-02 12:30:00 12:35:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 131 Snelstudie : Oop 2017-09-02 12:35:00 12:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 254 Solo's Barok Tydperk : 16 jaar en onder 2017-09-02 12:50:00 13:05:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 268 Solo's Romantiese Tydperk : 16 jaar en onder 2017-09-02 13:05:00 13:15:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 449 Groepe : Ho?rskool 2017-09-02 13:30:00 14:00:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 30 Klassieke Tydperk : Gr 2 2017-09-02 09:35:00 09:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 71 SA Komponiste : Gr 4 2017-09-02 08:35:00 08:45:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 126 Snelstudie : Gr 4 2017-08-12 08:15:00 08:20:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
M 285 Solo's S.A. Komponiste : 8 jaar en onder 2017-08-11 16:35:00 16:40:00 NGKERK Lyttelton-Oos, Moltenoweg
AFD ITEM Beskrywing Datum Begin tyd Eindtyd LokaalAll Programs